Billedvev

Bv_soppfarger_1_1.JPG

Jeg lager tegningene til mine billedvever selv.
De fleste blir vevd bare en gang, men noen blir vevd opp til 5 ganger. Da vil det stå på dem hvilket nummer i rekken billedveven har.        

Billedvev vevet med soppfarga garn.

Bv_soppfarger_1_2.JPG
Denne billedveven heter
"kråkeråd".
Den er vevet fast på
rekved.Str.
Pris

Bv_soppfarger_2.JPG

"Hender" er montert
på rekved. dek_hus_012_1.jpg

Billedvev: Når sol går ned er vevet med soppfarga garn på en einerrot funnet i et oppdemmet vann.

sommern_2010_018_1_1.jpg

Billedvev: Fjellbjerk vevd med soppfarga garn

Disse billedvevene er vevet med kjemisk farget garn

BILLEDVEVV__R_1_1_1.JPG

Billedveven
"Vår"

er nummer 1 av
en serie på 3.
Disse blir vevet
5 ganger.
(nr.1 av 5)


BILLEDVEVSOMMER_1_1.JPG

Billedveven
"Sommer" er
nummer 2 av
en serie på 3.
Disse blir vevet
5 ganger.
(nr.2 av 5)


 

bvtidensgang_1.JPG

  Billedvev
"Tidens gang"
Tilbake
Sidene er produsert av Grytting as   Webmotor:.: AddSite :.